Hafan

 

 

Gorsedd

YN WYNEB HAUL
  LLYGAD GOLEUNI

GORSEDD Y BEIRDD

Nid ei chledd ond ei gweddi - a'i harddwch
A rydd urddas arni;
Mae nodded tu mewn iddi
I'r Gymraeg rhag ei marw hi.

Tîm Ymryson y Beirdd Sir Aberteifi

 

 

Mae Gorsedd Beirdd Ynys Prydain yn rhan annatod o'n diwylliant. Mae'n cynnal seremonïau'r Eisteddfod Genedlaethol ac yn anrhydeddu pobl sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol i'r iaith Gymraeg a Chymru. Mae hefyd yn hybu cysylltiadau gyda gwledydd Celtaidd eraill a gyda'r Wladfa.

Prif amcan yr Orsedd yw datblygu, hyrwyddo, a chyfoethogi barddas, llenyddiaeth, cerddoriaeth, a chelfyddyd yng Nghymru.

Seremoni Cyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau
am 3.00 o'r gloch 27 Mehefin 2015
yng Nghastell Cil-y-Coed


Eisteddfod Genedlaethol
Maldwyn a'r Gororau
1 Awst - 8 Awst 2015

 

Llanelli 2014
Llanelli 2014

 

Gorsedd Eisteddfod Caerdydd 2008

Caerdydd 2008

 

Gorsedd Abertawe 2006

Abertawe 2006

 

37 Ymweliad Heddiw, Cyfanswm 161455

Gorsedd y Beirdd /I\